Beweeg & Groei Kindercoach

Psychomotoriek heeft letterlijk te maken met de verbinding tussen het lijf(motoriek) en het brein (psyche).

Het brein stuurt het lichaam aan, en de manier waarop het lijf functioneert heeft invloed op het functioneren van  het brein zowel bij gedrag als bij leren.

Wanneer een kind:

 • moeite heeft met het reguleren van emoties (boos,bang)
 • last heeft van faalangst
 • weinig zelfvertrouwen heeft
 • zich druk of juist teruggetrokken gedraagt
 • moeilijk kan concentreren
 • leerproblemen heeft op school
 • gevoelig reageert op de omgeving

is het fijn om met behulp van beweging en spel verandering in het denken, voelen en doen tot stand te brengen.

Het kind krijgt hierdoor de bevestiging dat het alle eigenschappen en kwaliteiten in zich heeft om zichzelf te zijn waardoor het steviger in de schoenen komt te staan en zelf ontdekt hoe het beter kan omgaan met problemen die het tegenkomt.

Een Psychomotorisch Kindercoach weet hoe de bewegingsontwikkeling verloopt en wat de invloed hiervan is op gedrag en leren.

Wanneer er een verstoring is in deze ontwikkeling weet de Psychomotorisch Kindercoach welke bewegingsvormen ingezet kunnen worden om de balans weer te herstellen zodat het kind weer verder kan groeien. Ook gebruik ik als Psychomotorisch kindercoach de biotor, dit is een manier om te kijken hoe de samenwerking van de ogen is. Als deze niet goed is kan dit ook voor veel problemen zorgen, die we hopelijk met gericht bewegen onder de knie kunnen krijgen. Denk dan aan:

 • oogpijn
 • nekklachten
 • te langzaam lezen
 • bewegende letters
 • een te korte werkafstand (neus in het boek)
 • hoofdpijn, vooral ‘boven’ of ‘achter’ de ogen
 • een onduidelijk handschrift (motoriek)
 • regels die naar beneden zakken of uitwaaieren
 • niet lang kunnen lezen van vermoeidheid
 • lezen niet leuk vinden